Názov projektu: Revitalizácia hradiska na Molpíri

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Donori: Projekt je financovaný z EEA

Výška projektového grantu: 290 217,00 €

Slogan: Zachráňme dedičstvo našich predkov

Partner projektu: Obec Smolenice