Základné informácie o projekte

Projekt si kladie za cieľ oživiť hradisko a predovšetkým prilákať záujem verejnosti o národné kultúrne dedičstvo a zvýšiť jeho návštevnosť. V budúcnosti chceme iniciovať archeologické výskumy, ktoré by pokračovali na prvom a druhom nádvorí, ktoré doteraz neboli preskúmané. To by umožnilo dokonca začať aktívne spolupracovať s medzinárodnými organizáciami v oblasti kultúrneho a historického dedičstva krajiny, ktorý sa začal výmeny pre študentov archeológie v prebiehajúcom výskume na pevnosti. V budúcnosti by sme chceli, napr. tiež ponúkajú skupinové návštevy pre školy.
Samotný projekt je určený predovšetkým pre obyvateľov, návštevníkov regiónu z iných častí Slovenska, ale aj zo zahraničia, študentov a záujemcov o históriu a kultúrne tradície. Najdôležitejší  vplyv a výhody z projektu budú mať predovšetkým obyvateľov západného Slovenska a naopak, zahraničných turistov prichádzajúcich na Slovensku, ktorí budú môcť obdivovať historické dedičstvo našich predkov.
Druhou významnou skupinou návštevníkov sú  deti, študenti a mladí ľudia, ktorí si budú chcieť posilniť svoje vedomosti o  kultúre a pokračovať v tradíciách a zvykov pre budúce generácie. Počas rôznych akcií a podujatí v obnovených priestoroch hradiska Molpír budú môcť objaviť atmosféru doby, kedy bol na hradisku pulzujúci život. V zrekonštruovanom areáli sa budú pravidelne organizovať akcie, najmä pre školské organizované skupiny, ukážky dobového spôsobu života, čo bude mať prínos pre učebný proces.
Účasť v projekte bude ovplyvnená miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré získajú možnosť prezentovať seba a svoje okolie atraktívnym spôsobom pre turistov, ale aj bežných ľudí. Podobne budú spolupracovať mimovládne a neziskové organizácie, ktoré sa snažia podporovať regióny s nižšou mierou zamestnanosti, ale s veľkým potenciálom prírodného a kultúrneho dedičstva.